English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٣ مهر ١٤٠٢
  • فراخوان شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری


    به یاری خداوند متعال شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیست وچهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی وپنجمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی در اردیبهشت ماه 1402برگزار خواهد شد .
    مهلت ارسال فعالیتهای نوآورانه تا تاریخ 20 آذرماه 1401می یاشد .
    ارسال کلیه مستندات وکسب اطلاعات بیتتر از طریق سایت جشنواره به آدرس educfestival.umsu.ac.ir امکان پذیر می باشد .

    نامه فراخوان شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری